CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of the Favorable Pressure Gradient Turbulent Boundary Layer Towards a Pseudo- Laminar State

Luciano Castillo ; Raúl Cal ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Paper AIAA-2006-2883, 36th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, San Fransisco, June 5-8, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur