CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Railway Organization: A Preliminary Appraisal of the Swedish Model

A. Jensen ; Lars Sjöstedt (Institutionen för transportteknik) ; Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Selected proceedings of the Sixth World Conference on Transport Research : Lyon '92. Vol. 3, Transport policies = Politiques de transport p. 2773-2784. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 1912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur