CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DREAMi – Final Report

Azra Habibovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Bärgman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 12 s.
[Rapport]

Traditionellt har data från trafikolyckor varit den enda tillgängliga informationskällan som använts för att förstå hur och varför säkerhetskritiska trafiksituationer uppstår. I synnerhet har djupstudier av olyckor varit viktiga eftersom de möjliggör en detaljerad inblick i händelseförloppet. Olycksdatabaser med djupstudier innehåller dock ett begränsat antal fall och ger i princip ingen tidsserieinformation om händelserna som leder till olyckan. För att kompensera för dessa brister har naturalistiska körstudier utvecklats. I sådana studier körs fordon under verkliga trafikförhållanden och är instrumenterade med kameror och andra sensorer för att samla information om förare, fordon och omgivningen. Med denna metod är det oftast möjligt att observera ett stort antal säkerhetskritiska situationer, så kallade incidenter. DREAMi har undersökt om data från naturalistiska körstudier kan användas för att förstå orsaker som leder till incidenter. Data var insamlad i ett annat projekt i Japan och inkluderade bl.a. videoinspelningar av föraren och omgivningen. För att identifiera och koda orsakerna använde projektet Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM). Eftersom DREAM utvecklats för analys av olycksorsaker baserat på information från djupstudier var det nödvändigt att göra modifieringar i metoden för att anpassa den till information tillgänglig i incidenter på video från naturalistiska körstudier. DREAMi har därmed skapat en metod som är unik och finns ännu inte inom trafiksäkerhetsforskning. Den modifierade metoden har med stor framgång applicerats på 90 fotgängarincidenter insamlade i Japan För att undersöka hur den modifierade metoden fungerar i praktiken, har projektet applicerat den på 90 fotgängarincidenter insamlade i Japan. Detta projekt var också ett första forskningssamarbete inom området trafiksäkerhet mellan SAFER - Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers och Japan Automotive Research Institute (JARI). Samarbetet har stärkt trafiksäkerhetsforskningen i båda länderna, samt gjort SAFER mer attraktiv på den internationella arenan. I synnerhet har DREAMi använts för att motivera SAFERs deltagande i internationella projekt som ANNEXT och US SHRP2.

Nyckelord: DREAM, pedestrians, accident causation, naturalistic driving


Driver Reliability and Error Analysis Method for IncidentsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 191199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur