CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tensor Representation of Finite Element Variational Forms

Robert C. Kirby ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. Anders Logg, Kent-Andre Mardal, Garth Wells (Eds.) p. 159-162. (2012)
[Kapitel]

In Chapter 6, we saw that an important step in the assembly of matrices and vectors for the 4523 discretization of finite element variational problems is the evaluation of the cell (element) tensor AT 4524 defined by 4525 AT,i = aT(f T,r ir,...,fT,2 i2,fT,1 i1 ).Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191188

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur