CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Variational Forms

Robert C. Kirby ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. Anders Logg, Kent-Andre Mardal, Garth Wells (Eds.) p. 133-140. (2012)
[Kapitel]

Much of the FEniCS software is devoted to the formulation of variational forms (UFL), the discretization of variational forms (FIAT, FFC, SyFi) and the assembly of the corresponding discrete operators (UFC, DOLFIN). This chapter summarizes the notation for variational forms used throughout FEniCS.Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur