CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Past and Future Perspectives on Scientific Software

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Hans Petter Langtangen ; Xing Cai
Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it p. 321-362. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur