CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att lösa en differentialekvation

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Människor och matematik p. 95-109. (2008)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur