CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Hybrid Approach to Efficient Finite Element Code Development

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Kent-Andre Mardal ; Martin S. Alnaes ; Hans Petter Langtangen ; Ola Skavhaug
Petascale Computing: Algorithms and Applications (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur