CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Computational Methods for Parabolic Problems

Kenneth Eriksson ; Claes Johnson ; Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Encyclopedia of Computational Mechanics (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur