CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated solution of differential equations by the finite element method : the FEniCS book

Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Kent-Andre Mardal ; Garth N. Wells
Heidelberg : Springer Verlag, 2012. ISBN: 978-3-642-23098-1.- XIII, 723 s. : ill. s.
[Bok]

Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Volume 84Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191176

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur