CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dreams of Calculus: perspectives on mathematics education

Johan Hoffman ; Claes Johnson ; Anders Logg (Institutionen för beräkningsmatematik)
Berlin : Springer Verlag, 2004. ISBN: 3-540-21976-5.- 158 s. : ill. s.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 191175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för beräkningsmatematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur