CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On spectral estimates for the Schrödinger operators in global dimension 2

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michail Solomyak
Algebra and Analysis Vol. 25 (2013), 3, p. 185-199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Eigenvalue Estimates, Graph Analysis, Dimension 2Denna post skapades 2014-01-05. Senast ändrad 2014-02-04.
CPL Pubid: 191174

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur