CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of the Effectiveness Potential of a Post Impact Stability Control System for Passenger Cars in Secondary Collisions following an Initial Side Impact

Bengt Jacobson ; Derong Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mikael Thor ; Jianbo Lu ; Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
FISITA 2014 World Automotive Congress - 2-6 June 2014, Maastricht, The Netherlands (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2016-08-05.
CPL Pubid: 191092

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur