CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Control of an Automotive Powertrain System for increased Driveability

Jonas Karlsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
AVEC'2000, 5th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 22-24, 2000. Ann Arbor, Michigan USA, (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur