CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Route Adaptation of Control Strategies and Driver Assistent System for City Buses

Jan Andersson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Roger Axelsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
International IMechE Conference "Bus 2000", London, March 15, 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191079

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Maskinteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur