CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Modelling and Simulation Tool for Evaluation of Powertrain Performance

Anders Eriksson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
International Journal of Vehicle Design (0143-3369). Vol. 21 (1999), 2/3, p. 175-180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191075

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur