CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Analysis of Planetray Gear Trains Considering Constraints and Losses

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Mart Mägi (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Jüri Resev
Proceedings of conference SCIENCE'98, Tallinn, Estonia, September 21-22, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 191074

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Annan maskinteknik

Chalmers infrastruktur