CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Simulation Tool for Vehicle Propulsion

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of IEEE conference AVCS-98, International Conference on Advances in Vehicle Control and Safety, July 1-3, 1998, Amiens, France. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur