CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control Strategies for a Hybrid Bus Adapted for a Specific Route

Jan Andersson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Roger Axelsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
4th International Symposium on Advanced Vehicle Control 1998 (AVEC'98), Nagoya, Japan, September 14-18, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur