CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Modelling of Vehicle Propulsion Systems Using the Software Dymola

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
CESA´96 IMACS Multiconference Computational Engineering in Systems Computations, Vol. 2, Lille, France, July 9-12, 1996, pp. 964-969. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur