CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Modular Model for Gear Shifting in Manual Fixed Ratio Transmissions

Anders Eriksson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
AVEC'96, International Symposium on Advanced Vehicle Control, Aachen, Germany, June 24-28, 1996, pp 985-1000 (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur