CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of Gearbox Ratios Using Techniques for Dynamic Systems

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Sixten Berglund (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
International Truck & Bus Meeting & Exposition, Winston-Salem, North Carolina, USA, November 13-15, 1995. SAE report number 952604 (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur