CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Oil Film in Clutches on Gear Shifts in Automatic Transmissions

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
4th International EAEC Conference on Vehicle and Traffic Systems Technology, Strasbourg, France, June 16-18, 1993. (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Tribologi

Chalmers infrastruktur