CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engagement of Oil Immersed Multi-disc Clutches

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
6th International Power Transmission and Gearing Conference, ASME, Scottsdale, USA, September 13-16, 1992, Volume 2, pp 567-574. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur