CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Simulation of Powershifting Transmissions

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Eigth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Praha, Czechoslovakia, August 26-31, 1991 p. 573-576. (1991)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur