CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Shift Operations in Automatic Transmissions

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
3rd International EAEC Conference on Vehicle Dynamics and Powertrain Engineering, Strasbourg, France, June 11-13, 1991, 99 195-202. (1991)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 191052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur