CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En processledares tankar om delaktighet

Pål Castell (Institutionen för arkitektur ; Institutionen för socialt arbete ; Mistra Urban Futures)
Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling p. 108-110. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: deltagande dialog inflytande medborgarinitiativ HammarkullenDenna post skapades 2014-01-03. Senast ändrad 2015-03-25.
CPL Pubid: 191030

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur