CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framework for analysing purchasing of corporate travel and logistics services

Anne-Maria Holma ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Anu Bask
25th NOFOMA Conference, June 4-5 June, Gothenburg, Sweden. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur