CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En berättelse om Mötesplatsen

Pål Castell (Institutionen för arkitektur ; Institutionen för socialt arbete ; Mistra Urban Futures)
Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling p. 77-80. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: deltagande dialog inflytande medborgarinitiativ HammarkullenDenna post skapades 2014-01-03. Senast ändrad 2015-03-25.
CPL Pubid: 191025

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur