CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A TOOL FOR CALCULATING EXTERNAL COSTS AND EFFICIENCY OF FREIGHT TRANSPORT SYSTEMS

Erik Fridell ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Martin Jerksjö
The 6th International Conference on Life Cycle Management in Gothenburg 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur