CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarized-light spectroscopy of membrane and DNA bound molecules

Christina Caesar (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - iv, 21 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: polarized-light spectroscopy, linear dichroism, penetratin, polyamide, DNA-meltingDenna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur