CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Josephson currents in S-2DEG-S hetero-structures

Joan Alegret (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 50 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur