CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The evolution of entrepreneurial opportunities : a pragmatic approach

Stefan Sanz-Velasco (Institutionen för innovationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 29 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: entrepreneur, opportunity, discovery, development, perceptions, venture, mobile internetDenna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur