CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of wear in cone crushers

Simulation of worn geometry in cone crushers

Mats Lindqvist (Institutionen för maskin- och fordonssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - iv, 17 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: cone crushers, wear, wear prediction, simulation, work hardening, manganese steelDenna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 191002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur