CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att överbrygga trösklar vid införandet av nya transportsystem

Bridging thresholds when implementing new transport systems

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
KFB/VTI Transport Research Seminars, Linköping, 8 January, published in KFB & VTI forskning (1400-299X). Vol. 19 (1997), 6, p. 9-26.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur