CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A transfer technique for high mobility graphene devices on commercially available hexagonal boron nitride

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Applied Physics Letters (0003-6951). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 190991

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)