CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oscillatory spin-polarized tunnelling from silicon quantum wells controlled by electric field

Saroj Prasad Dash (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Nature Materials (1476-1122). (2010)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 190983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)