CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of surface chemistry on wetting properties of lignocellulosic fibers

Max Östenson (Institutionen för material- och ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: contact angle, ESCA/XPS, Lignocellulosic fibers, surface chemistry, surface modification, taggingDenna post skapades 2014-01-03. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 190982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Yt- och kolloidkemi
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 33