CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and calculation techniques for environmental systems

Peter Forsberg (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - x, 37 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: LCI modelling, non-casual modelling, optimal investment strategies, hydrogen infrastructure


Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 190973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur