CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advances in Coulomb blockade thermometry

Surita Devi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 50 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-03.
CPL Pubid: 190951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur