CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A scenario for future European intermodalism

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
VTI's and KFB's Transport Forum, Linköping 13-14 January, published in KFB & VTI forskning ( 1400-299X ). Vol. 27 (1999), 8, p. 87-104.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-05.
CPL Pubid: 1909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur