CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoelectric and photorefractive properties of polyvinylcarbazole composites with graphene in the visible spectral range

AD Grishina ; TV Krivenko ; VV Savel ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; AV Vannikov
High Energy Chemistry (0018-1439). Vol. 47 (2013), 4, p. 187-191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-02.
CPL Pubid: 190806

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur