CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermodalitet väg-järnväg

Intermodality road-rail

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
KFB & VTI forskning (1400-299X). Vol. 33 (2000), 5, p. 5-22.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur