CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Architectures for Third Generation Electric Vehicles – First Results of the ELVA Project

Micha Lesemann ; Michael Funcke ; Leif Ickert ; Lutz Eckstein ; Else-Marie Malmek (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jac Wismans (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
EEVC, Brussels, Belgium, October 26-28, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-12-31.
CPL Pubid: 190779

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur