CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic wave propagation in a radially anisotropic medium

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Magnus Johansson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Thomas Svedberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Geophysical Journal International (0956-540X). Vol. 118 (1994), p. 401-410.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: elastic waves, radial anisotropyDenna post skapades 2013-12-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 190763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur