CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redesigning an introductory course in transportation with a diversified student base

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the 3rd Baltic Region Seminar on Engineering Education, Göteborg, 3-5 september 1999. R. / Pudlowski, Z.J., Niklasson, C. and Irandoust, S. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur