CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling the Density of CNTs by Different UnderlayerMaterials in PECVD Growth

Liang Xu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Di Jiang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Shantung Tu ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 19th INTERNATIONAL WORKSHOP on Thermal Investigations of ICs and Systems, September 25-27 2013, Berlin, Germany, IEEE / Therminic 2013 p. 248-252. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-30.
CPL Pubid: 190669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur