CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization for Graphene as Heat Spreader Using Thermal Imaging Method

Shirong Huang ; Yong Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Shuangxi Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Xiaogang Fan ; Ling Wang ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yan Zhang ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the 14 th International Conference on Electronics Packaging (ICEPT) p. 403-408. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-30. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 190664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur