CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene Heat Spreader for Thermal Management of Hot Spots

Zhaoli Gao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Yong Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Matthew Yuen ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the IEEE 2013 Electronic Components & Technology Conference (0569-5503). p. 2075-2078. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-30. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 190660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur