CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den energieffektiva kyldisken - Slutrapport

Monica Axell (Institutionen för installationsteknik)
Eskilstuna, Sweden : Statens Energimyndighet, 2004. - 18 s.
[Rapport]

Nyckelord: display cabinet, air curtain, energy efficiencyDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur